บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาบริการด้านการเงินที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของเศรษฐกิจไทยที่กำลังเติบโต และได้กลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำ ในปี 2548 ทิสโก้เป็นบริษัทด้านการเงินบริษัทแรกที่ยกระดับสถานะขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้แผนแม่บททางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาปี 2551 กลุ่มบริษัทเครือทิสโก้ได้นำแผนการปรับโครงสร้างโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้กลายมาเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัททิสโก้

ทิสโก้ดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ซึ่งเสนอบริการด้านการเงินที่ครอบคลุมหลากหลาย ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย การให้สินเชื่อบริษัท ธุรกิจเงินฝากลูกค้ารายใหญ่ และธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น (TC)

บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทด้านลีสซิ่งอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ บริษัท เซ็นจูรี่ ลีสซิ่ง ซิสเต็ม และบริษัท โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีบริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มธุรกิจ มิซูโฮ (Mizuho Group) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2559 TC ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เซ็นจูรี่ ลีสซิ่ง ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น” เป็น “บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น” และได้เปลี่ยนรูปแบบกิจการมาเป็น “บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน” เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดหาเงินทุนและลีสซิ่งต่อไป นอกจากนี้ บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น ยังมีสาขาในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศจำนวนมาก ทั้งในอเมริกาเหนือ/ อเมริกาใต้ ยุโรป และทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียโดยให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนและจัดหาเงินทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้าทั่วโลก

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด (HTCL)

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด ให้บริการด้านการเงินที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าของบริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ ในประเทศไทยอย่างมหาศาล โดยธุรกิจหลักเน้นไปที่กิจการเช่าซื้อของบริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ และบริษัท HTCL รับประกันว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ท่านโดยการให้เช่าซื้อในอัตราพิเศษด้วยเงื่อนไขเดียวกับบริษัทการเงินในอาณัติ (captive finance company) ของเรา

บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (TCCS)

บริษัทในกลุ่มของทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทโตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทนำเสนอขั้นตอนธุรกิจที่ช่วยลดขั้นตอนทางธุรกิจที่ซับซ้อนและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (fleet management ) ให้แก่ลูกค้าด้วยการบริการที่น่าพึงพอใจจากค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัย