Friends for Life program donating money

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด จัดทำกิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ด้วยการเข้าร่วมโครงการ Friends for Life โดยบริจาคเงินเข้าโครงการ ร่วมกับ กลุ่มธนาคารทิสโก้ เพื่อร่วมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ 
โครงการ “Friends for Life” จัดขึ้นเพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ 5 แห่ง ที่รองรับคนไข้จากทั่วประเทศรวมกว่า 7 ล้านรายต่อปี

โครงการ CSR ปี 2562 ของบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด มุ่งหมายตามเจตนารมณ์ตอบแทนและสนับสนุนสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยตระหนักว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยจำนวนประชากรและผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย ขณะที่โรคภัยสมัยใหม่ก็มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับอนุมัติงบจัดสรรจากรัฐบาล รวมทั้งมีความพยายามจากหลายภาคส่วนให้การสนับสนุน แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ยังมีความขาดแคลนอีกมาก

นอกเหนือจากการบริจาคเป็นเงินแล้ว ผู้บริหาร นำทีมโดย นายซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฯ คณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัทฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ในโครงการ Friends for Life Charity Run 2019  ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการบริจาคเงินเพื่อสังคมแล้ว ยังเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ